Vattenfall kommer behöva flytta fjärrvärmeledningarna pga bygget av tvärförbindelsen.
Här nedan är lite info som Vattenfall skickat ut angående det:


”Till följd av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver vi flytta våra fjärrvärmeledningar i ditt område för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme. 

Den första etappen av att flytta fjärrvärmeledningarna är klar. Som ett nästa steg fortsätter nu arbetet i närheten av Nynäsvägen i höjd med värmeverket samt längs med Södra Jordbrovägen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

Hur påverkas du av arbetet?

  • Trafikstörningar och hastighetsbegränsningar på Södra Jordbrovägen.
  • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen flyttas och leds tillfälligt om. Följ skyltning för vägvisning. 
  • Störande ljud kan förekomma till följd av omläggningsarbetet.

På vår hemsida hittar du en karta över området samt svaren på de vanligaste frågorna om hur arbetet påverkar dig som boende eller verksam längs med och i närheten av Södra Jordbrovägen. Här hittar du även uppdaterad information under hela arbetsperioden.

Vi beklagar eventuella besvär som arbetet kan medföra. Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår kundservice på tel: 020-23 23 00.

Vänliga hälsningar,

Vattenfall Värme”

Categories: Nyheter