Krogtäppan eller kvarteret Grisselkobben som det heter, byggdes av JM AB som sista delen av småhusområdet Norra Jordbro med totalt 900 småhus. Området stod klart för inflyttning 1980-81 med inflyttning i 4 etapper. Jämna nummer först och sen ojämna.

Planen för hela Norra Jordbro var att bygga fem barnstugor, en låg – mellanstadieskola samt en närbutik i området. Genom Norra Jordbro planerades också ett gångstråk utmed Kvarnbäcken som har sin sträckning genom området.

På Krogtäppan flyttade mest barnfamiljer in och området var anpassat utifrån barnfamiljernas behov av lekplatser och barnomsorg.  Det fanns även en plan för ytterligare en barnstuga som aldrig byggdes, istället blev det ytterligare en skogsdunge att leka i. Av de ursprungliga 19 lekplatserna har vi idag behållit 9 st varav två är bollplaner.

De som köpte husen kunde välja utrustning och utförande på t ex kökssnickeri, sanitetsporslin, golvbeläggning, tapeter osv. Även demontering av vissa väggar fanns som tillval. Husen fick alltså lite olika inredning och antal rum.

Inför varje inflyttning bjöd JM till informationsmöte och frågestund för husköparna, för många av de unga familjerna var detta det första husköpet och frågorna många. Här träffade man också för första gången sina nya grannar.

Eftersom Krogtäppan var sista delen av området, hade området hunnit etablera sig till stor del,  Kvarnbäcksskolan (klar-78/-79) fanns klar och den sista barnstuga stod klar lagom till inflyttningen.

Idag finns en hel del av de ursprungliga köparna kvar i sina hus, och vi har även barn som är födda i området som valt att köpa hus och bosätta sig här när de bildat familj. Det kan man ju se som ett gott betyg till området!

JM och kommunen lämnade över skötsel och förvaltning av området till den samfällighet som vi nu alla ingår i och denna har med åren utökats med ytterligare en samfällighet för kabel-tv. De fastigheter som har hus med garage i länga har en egen samfällighet med denna ingår i det uppdrag som styrelsen har att förvalta.

Efterord från mig som sammanställt;  Eventuella fel i texten kan bero på att jag sammanställt detta av olika berättelser från personer som bor eller har bott i området, och jag kan givetvis ha misstolkat uppgifter. Har du något mer som du vill tillägga i texten så mejla mig via styrelsenmejlen/Gitta