Trafik

Inom området finns tre olika typer av vägar.

  • Infartsvägar
  • Garageplaner
  • Genvägar till fastigheterna

Trafik med motorfordon är förbjuden på alla gångvägar med följande undantag.

  • Infart för kortvarig av- och ilastning av tyngre och/eller skrymmande gods.
  • Infart för transport av sjuk eller person med rörelsehinder.
  • Infart för arbets- och utryckningsfordon.
  • Efter uträttat ärende ska fordonet omedelbart flyttas.

Det råder parkeringsförbud på infarts-och gångvägar, vändzoner, terräng/parkmark samt utefter kommunens infartsväg.

Bevakning av Länsparkering
Området bevakas av Länsparkering. Deras uppdrag omfattar P-förbudet, ej parkeringarna. Länsparkering kan på uppdrag av styrelsen utfärda parkeringsböter på avställda och långtidsparkerade bilar samt bilar med körförbud.

Maila gärna styrelsen om ni upptäcker otillåten parkering då bevakning inte sker av parkeringarna. 

Kontakt Länsparkering: 08-735 60 20, info@lansparkering.se

Parkering

Hus med enskild parkering har i grunduppförandet p-platser för två fordon (en plats i garaget och en plats utanför garaget på uppfarten på egen tomtmark.)

Varje fastighet med gemensamhetsparkering i garage i länga har tillgång till en egen biluppställningsplats i garaget. Utöver det har man rätt till att använda p-platserna utanför garagelängorna.

P-platserna utanför garagelängorna är endast avsedda för dem som har garageplats i längorna och gäster till fastigheter med garage i längorna.

P-platserna i anslutning till infarterna längs kommunens väg är endast avsedda som gästparkeringar för gäster till fastigheter med enskild parkering. Detsamma gäller p-platserna inne i området på sidan med ojämna husnummer.

Avställda, avregistrerade eller trafikodugliga fordon får ej ställas upp på parkeringsplatser eller gästparkeringar.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar. Personbilar får ställas upp högst 48 timmar i sträck på samma parkeringsplats. Husvagnar, husbilar, släpvagnar och båtar får inte ställas upp inom samfälld mark.

Trafiksäkerhet

Högsta tillåtna hastighet inom området är 10km/h. På kommunens infartsväg är högsta tillåtna hastighet 30km/h.