Samfällighetens kostnader betalas via en samfällighetsräkning där preliminär värme och
vattenavgift samt gemensamma kostnader ingår som kallas samfällighetsavgift.
Avgiften betalas med tre månaders intervall där förfallodagar är:

Förfallodag 28-29 februari (avgiften avser månaderna Januari – Mars)
Förfallodag 31 maj (avgiften avser månaderna April – Juni)
Förfallodag 31 augusti (avgiften avser månaderna Juli – Sept)
Förfallodag 30 november (avgiften avser månaderna Oktober – December)

Samfällighetsräkningen är baserad på en budget som beslutas varje år på årsstämman.
I budgeten ingår värme o kallvattenkostnader, elkostnader (för belysning gator),
tv-kostnader(basutbud + service) mm.

Driftkostnader (snöröjning, service gräsklippare, kostnader städdagar, försäkringar, årsstämma mm.).

Underhållskostnader (avsättning av medel till lekpl., ledningar,byggnader, asfaltytor, m.m.).

Garagesamfälligheten
Inom området finns 92 garage som har egen budget. De som tillhör garagesamfälligheten är även med i stora samfälligheten.