Fjärrvärmeanläggningen

Vattenfall försörjer oss med hetvatten i sitt primärsystem. Det fördelas via undercentralerna på krogtäppan och försörjer således hela området. I undercentralerna finns värmeväxlare, expansionskärl och pumpar.

Vårt system kallas sekundärsystem och fördelar i sin tur hetvatten till resp. hus genom tillopps- och returledningar. Varmvatten från sekundärsystemet ger oss värme i elementen och varmvatten i kranarna.

Vattnet går sedan i retur till undercentralen. Till varje hus levererar föreningen tilloppsvatten och får tillbaka returvatten. Kan vi hålla en differens på ca 20-25° C mellan tillopp och retur har vi ett bevis på att vi drar nytta av värmen. Är däremot skillnaden mycket mindre är fastighetens värmeväxlare/anläggning inte trimmad.

Medlemmarna faktureras för den faktiska förbrukningen och detta sker fyra (4) gånger per år.

Värmekostnaden från Vattenfall

Ja, det stämmer att vi medlemmar fakturerats en högre kostnad för första kvartalet 2023 än det som fakturerades första kvartalet 2022.

För jan-mars 2023 har vi medlemmar fakturerats för den faktiska förbrukning du haft för perioden. På den faktura som du fick för samma period 2022, fakturerades en genomsnittskostnad per kvartal för din preliminära helårsförbrukning, en lägre kostnad.

Då jan-mars är årets kallaste kvartal, blir därför faktureringen (förbrukningen) betydligt högre för 1:a kvartalet 2023 än den tidigare genomsnittssiffran för 1:a kvartalet 2022. 

Detta kan upplevas som en ökad förbrukning första kvartalet 2023, det kan vara så, men behöver inte alls vara så.

Motsatsen blir det i den faktura du får i oktober 2023. Den fakturan innehåller perioden juli-september (kvartal 3), vanligtvis varma månader och därmed låg värmeförbrukning. Även då kommer fakturan att innehålla den faktiska förbrukningen, förhoppningsvis ett betydligt lägre belopp än den faktura som vi medlemmar fick för motsvarande period 2022, vilket även då var samma genomsnittssiffra för 3:e kvartalet 2022.

Allmänna Dokument

» Avstängning för fjärrvärme och kallvatten

» Avläsning värmemätning (ny)

Centraler

» TAU DH39(Ny typ av värmeväxlare)

» TAU Reglercentral(Ny typ av värmeväxlare)

» TAU Shunt och Pump(Ny typ av värmeväxlare)

» ALFA Laval(Ny typ av värmeväxlare)

» AGA(Ursprunglig värmeväxlare)