Fjärrvärmeanläggningen

Vattenfall försörjer oss med hetvatten i sitt primärsystem. Det fördelas via undercentralerna på krogtäppan och försörjer således hela området. I undercentralerna finns värmeväxlare, expansionskärl och pumpar.

Vårt system kallas sekundärsystem och fördelar i sin tur hetvatten till resp. hus genom tillopps- och returledningar. Varmvatten från sekundärsystemet ger oss värme i elementen och varmvatten i kranarna.

Vattnet går sedan i retur till undercentralen. Till varje hus levererar föreningen tilloppsvatten och får tillbaka returvatten Kan vi hålla en differens på ca 20-35° C mellan tillopp och retur har vi ett bevis på att vi drar nytta av värmen. Är däremot skillnaden mycket mindre är fastighetens värmeväxlare/anläggning inte trimmad.

Allmänna Dokument

» Avstängning för fjärrvärme och kallvatten

» Avläsning värmemätning (ny)

»Avläsning vid ägarbyte

Centraler

» TAU DH39(Ny typ av värmeväxlare)

» TAU Reglercentral(Ny typ av värmeväxlare)

» TAU Shunt och Pump(Ny typ av värmeväxlare)

» ALFA Laval(Ny typ av värmeväxlare)

» AGA(Ursprunglig värmeväxlare)