Vill du komma i kontakt med styrelsen fyller du i formuläret nedan eller mailar direkt till styrelsen@krogtappan.se

Styrelselokalen finns på Krogtäppan 80A, bredvid UC1, där det också finns en brevlåda om du vill lämna meddelande m.m. till styrelsen.

På mindre skärmar visas ”Frågor och Svar” under kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Välj en kontakt i listan

Frågor och Svar

Om du bor i hus utan garage, ställer du soptunnan på vändplanen. Har du eget garage ställer du den på din egen uppfart. Tömning sker måndag varannan vecka.

När du ska sätta upp ett staket på din tomt måste du kolla vilka bygglovsregler som gäller. På kommunens hemsida kan du läsa vad som gäller för t ex staket.

Du ska alltid kolla vilka bygglovsregler som gäller innan du bygger något på din tomt. Tänk också på att prata med dina grannar i många fall måste man få ett godkännande från sina grannar.

På kommunens hemsida finns de regler som gäller. Länk

Ditt längombud har koden som du får för att hämta gräsklippare eller annat från förrådet.

På framsidan av huset går din tomt fram till vägen om du bor i ett hus med garage, och övriga har en liten remsa mellan tomt och vägen som är samfälld mark, som sköts av fastighetsägaren.

På sidan och baksidan varierar det, men några meter ut från huset, sen är det samfälld mark som många av fastighetsägarna sköter om som sin egen tomt.

För att få koll för just din tomt finns det en ganska bra bild över tomterna på lantmäteriets hemsida 
Länk

Under rubriken längor/längombud finns det en karta och vilken fastighet som är längombud under året.

Samfälligheten sköter alla träd på samfälld mark, och har en underhållsplan för detta. Generellt så ska det finnas träd och dungar i området i ungefär den omfattning som vi har idag.  Skogen och träden i området behöver vi ibland beskära och förnya, vilket görs enligt vår underhållsplan.

Om du vill föregå vårt planerade underhåll eller har önskemål om enskilda träd, tar du kontakt med dina grannar och får ett skriftligt ok från dessa och delger sen styrelsen dina önskemål.

Ansvarig i styrelsen kommer efter det tillsammans med vår arborist att avgöra om det är lämpligt att ta ner eller beskära önskade träd. Om vi anser att trädet kan tas ner men inte ligger i vår kommande underhållsplan får den som önskar nedtaget betala vår arborist för arbetet och bortforsling enligt överenskommet pris med denna. Arbete på samfälld mark utförs alltid av den arborist vi i samfälligheten har avtal med.