Vill du komma i kontakt med styrelsen fyller du i formuläret nedan eller mailar direkt till styrelsen@krogtappan.se

Styrelselokalen finns på Krogtäppan 80A, bredvid UC1.

På mindre skärmar visas ”Frågor och Svar” under kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Välj en kontakt i listan

Frågor och Svar

Om du bor i hus utan garage, ställer du soptunnan på vändplanen. Har du eget garage ställer du den på din egen uppfart. Tömning sker måndag varannan vecka.

När du ska sätta upp ett staket på din tomt måste du kolla vilka bygglovsregler som gäller. På kommunens hemsida kan du läsa vad som gäller för t ex staket.

Du ska alltid kolla vilka bygglovsregler som gäller innan du bygger något på din tomt. Tänk också på att prata med dina grannar i många fall måste man få ett godkännande från sina grannar.

På kommunens hemsida finns de regler som gäller. Länk

Ditt längombud har koden som du får för att hämta gräsklippare eller annat från förrådet.

På framsidan av huset går din tomt fram till vägen om du bor i ett hus med garage, och övriga har en liten remsa mellan tomt och vägen som är samfälld mark, som sköts av fastighetsägaren.

På sidan och baksidan varierar det, men några meter ut från huset, sen är det samfälld mark som många av fastighetsägarna sköter om som sin egen tomt.

För att få koll för just din tomt finns det en ganska bra bild över tomterna på lantmäteriets hemsida 
Länk

Under rubriken längor/längombud finns det en karta och vilken fastighet som är längombud under året.