Trädfällning i vinter

I vinter kommer vi att starta rensning av dungen bakom UC2.
Vi har tillsammans med vår arborist konstaterat att det är en hel del dåliga träd och träd som växer för tätt. Planen är att det ska bli en dunge med blandträd (löv och barr) så det avgör i vissa fall vilket träd vi tar ner, till förmån för ett annat träd som istället får plats att växa.
Träd som är för höga och kan falla på husen om de blir dåliga, kommer också att tas ner, oavsett om de är löv- eller barrträd.

Vi kommer även att ta ner några skadade träd vid L10, bakom hus 42 och längs gångvägen vid grusplanen.

Har du frågor kontakta mig via mailen styrelsen@krogtappan.se

Hälsningar

Åsa
Styrelsen Krogtäppans samfällighet

Höstmöte

Välkommen på informationsmöte Krogtäppans Samfällighet.

Vi har planerat in ett informationsmöte (även kallat höstmöte) där vi informerar om vad som händer i samfälligheten, till exempel vilket underhåll vi gjort och vad vi planerar för nästa år.
Eftersom Kvarnbäcksskolan inte är tillgänglig så kommer mötet att vara i matsalen på Höglundaskolan.

Dag: 16 november
Plats: Höglundaskolans matsal, Blockstensvägen 128 Jordbro
Tid: 19.00 – 20.30

Det vi kommer att ta upp är:

 • Information om snöröjningsavtalet
 • Planer för nästa år.
 • Höjd avgift för vatten och fjärrvärme 2024 som aviserats från Vattenfall och Haninge Kommun.
 • Garagetaken – uppföljning av åtgärder och underhåll.
 • Övriga frågor. Har du någon fråga som är till intresse för samfälligheten, maila denna till styrelsen senast senast söndag 12/11 för att få bästa möjliga svar.

Vi kommer även att lägga ut informationen på hemsidan för dig som inte kan komma på mötet.

Hälsningar Styrelsen

Vattenfall informerar

Vattenfall kommer behöva flytta fjärrvärmeledningarna pga bygget av tvärförbindelsen.
Här nedan är lite info som Vattenfall skickat ut angående det:


”Till följd av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver vi flytta våra fjärrvärmeledningar i ditt område för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme. 

Den första etappen av att flytta fjärrvärmeledningarna är klar. Som ett nästa steg fortsätter nu arbetet i närheten av Nynäsvägen i höjd med värmeverket samt längs med Södra Jordbrovägen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

Hur påverkas du av arbetet?

 • Trafikstörningar och hastighetsbegränsningar på Södra Jordbrovägen.
 • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen flyttas och leds tillfälligt om. Följ skyltning för vägvisning. 
 • Störande ljud kan förekomma till följd av omläggningsarbetet.

På vår hemsida hittar du en karta över området samt svaren på de vanligaste frågorna om hur arbetet påverkar dig som boende eller verksam längs med och i närheten av Södra Jordbrovägen. Här hittar du även uppdaterad information under hela arbetsperioden.

Vi beklagar eventuella besvär som arbetet kan medföra. Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår kundservice på tel: 020-23 23 00.

Vänliga hälsningar,

Vattenfall Värme”

Höststädning

Nu bör alla ha fått en inbjudan i brevlådan av sina längombud men här kommer även en digital sådan.

Hej och välkommen till höstens städdag lördagen den 21 oktober!  

Ni samlas med ert längombud kl.10 och går igenom vad som ska göras i ert område under städdagen.
Här hittar ni vem som är erat längombud i år.

I förråden finns plastsäckar och lövkorgar. Det finns även redskap att låna. Tänk på att lämna tillbaka redskapen så fort du är klar då det ofta är kö till dem.  

6 st containers finns utställda i området.  

OBS! Det får endast slängas trädgårdsavfall i containrarna. Om det finns plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall får vi betala en högre tippavgift. 

Det som är generellt för alla områden: 

 • Klipp gräsytor en sista gång och låt löven ligga kvar (fin gödning för gräset) 
 • Rensa rabatter och grusgångar 
 • Rensa sanden på lekplatserna och gräv om sandlådorna 
 • Rensa bort löv som täcker brunnar 
 • Rensa brunnar från löv och pinnar. Skopa finns i förrådet. 
 • Klipp bort torra grenar och sly som växer upp runt träd 
 • Snygga till häckar. Se till att buskar/häckar inte skymmer sikten vid vägarna 

Passa också på att ha trevligt på städdagen och umgås med dina grannar. Har ni grannar som är nyinflyttade, så kan det vara trevligt att visa dem hur det fungerar i ert städområde. Kan du inte vara med på lördagen, gå gärna ut och gör ditt bidrag före städdagen.  

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 

Välkommen på längombudsmöte inför höstens städdag

Du som är längombud 2023 är välkommen den 4 oktober till lokalen på Krogtäppan 80A för genomgång inför städdagen. 

Jämna husnummer kl 19.00  

Ojämna husnummer kl 20.00  

Innan mötet kan du fundera på och kolla med dina grannar vad som behöver göras i ert område under städdagen, så tar vi upp det.  

·       Städdagen blir som planerat den 21 oktober och styrelsen kommer att dela ut lappar till alla fastigheter.  

·       Containers kommer att ställas ut på 6 ställen i området. Hjälp till att kolla så inget annat än trädgårdsavfall, grenar, löv m.m. slängs i containerns, eftersom avgiften blir mycket högre om det smyger ner annat. 

·       Du samlar dina grannar i städområdet, går igenom vad som behöver göras och fixar med någon gemensam samling som avslutning. 

  

Om vi har fel uppgift om vilken fastighet som är längombud så meddela oss snarast via mejl eller lapp i vår brevlåda på KT 80A vilken fastighet som i år är längombud. 

Kan du inte på den tid vi satt är du välkommen att byta tid. Om du inte kan komma alls meddela oss via mejl eller lapp i brevlådan KT 80A. 

Har du frågor kan du ställa dem via mejl till styrelsen@krogtappan.se 

eller lägg en lapp i brevlådan på KT 80A med dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig. 

Hälsningar Styrelsen 

Nyinflyttad på Krogtäppan?

Vi vill gärna träffa er som är nyinflyttade för att berätta lite om Krogtäppan och vår samfällighetsförening.
Onsdagen den 20 september kl 19-20 är ni välkomna till styrelselokalen på Krogtäppan 80A (UC1)

Några punkter vi kommer ta upp:

 • Vad är en samfällighet och vad ingår i Krogtäppans samfällighet?
 • Kostnader och avgifter som ingår i samfällighetsavgiften (drift och underhåll) och din individuella förbrukning av värme och vatten.
 • Vad är mitt ansvar som fastighetsägare och vad ansvarar samfälligheten för?
 • Vår- & höststädning, varför har vi det?

Har ni några övriga frågor till oss så svarar vi gärna på dessa när vi ses.

Skicka ett mail senast 11 september till styrelsen@krogtappan.se med ämnesraden ”Nyinflyttad” alternativt lämna in ifylld talong i brevlådan utanför styrelselokalen om ni fått en lapp i brevlådan om detta så vi vet hur många som kommer.

Hälsningar
Styrelsen

Info om papperskorgar

En liten påminnelse om hur våra papperskorgar hanteras.
Vi har 13 papperskorgar i området som töms var 14e dag. Den som tömmer är en boende i området, Inger, eller någon vikarie som under sommaren har varit Gitta.
Det som töms lägger vi sedan i en vanlig grön tunna för restavfall vid lokalen 80A.
Detta betyder att ingen vidare sortering sker så snälla ta med er öl/läsk-burkar och dylikt hem för korrekt sortering. Informera även era barn om detta.
Hundbajspåsar tas även dessa med fördel hem till egen tunna då det blir väldigt tungt när alla korgar töms. Förbipasserade hundägare är svårt att påverka men se iaf till att vi hjälps åt på den punkten för att minimera det.

Tack!

Glad midsommar!

Vill börja med att önska glad midsommar till er alla! Hoppas ni haft en fantastisk helg!

Sedan tänkte jag vidarebefordra en informations-pdf skickad av Polisen angående grannsamverkan Haninge.
Vi har ju ingen officiell grannsamverkan här på krogtäppan men vill ändå påminna alla om vikten av att kommunicera med grannar när ni reser bort etc.
Info-bladet visar att vi inte haft några inbrott här i maj 2023 så det är väldigt skönt, men tänk på att det är högsäsong för inbrott nu så se gärna över larm och eventuell kameraövervakning.

(Har ni funderingar på kameror så är ni välkomna att höra av er till mig så kan jag kanske hjälpa till att guida lite i den djungeln)
/Jerry Marvelin

Garagen klara!

Nu när renoveringen av garagen är klar så börjar Länsparkering åter bevaka vårt område där parkeringsförbud råder. T.ex gångvägar, vändzoner, parkmark samt uppställningsplats för utryckningsfordon.
Har markerat det sistnämnda på bilden nedan för att förtydliga att här är parkering inte tillåten.

Uppfräschning av fotbollsplan

Fotbollsplanen L6 har fått sig ett ansiktslyft med sladdning av gruset samt nya mål monterade idag.
Nya nät är på ingång och kommer upp så snart som möjligt.