Vårstädning 2024

Imorgon lördag 4/5 kl.10 är det dags för årets vårstädning! En uppskattad dag där vi tillsammans gör det fint i vår fina samfällighet samt får tillfälle att umgås och äta lite gott tillsammans.

Sju stycken containrar är nu på plats och placering av dessa kan ses på kartan nedan.
Det är även utplacerat två stora jordhögar avsedda att användas till markförbättring på samfälld mark under städdagen. Även dessa är utmarkerade på bilden.

På förekommen anledning vill vi även påminna om att det är absolut förbjudet att lägga annat än trädgårdsavfall (organiskt material) i containrarna. Vi har tyvärr redan fått rensa ut plastavfall nu på morgonen.

Vi ses imorgon!

Sopning av grus

Arbetet med att sopa och blåsa fram grus från grönytor har påbörjats.
Vi har väldigt mycket grus där snöhögarna har legat men även mycket grus runt om i området.
Det kommer köras en grovkörning nu innan påsk, och upptagning på gångbanor och körbanor påbörjas efter påsk. Finsopning görs sedan efter vårstädningen.

Hjälp gärna till att sopa ut grus från gräsmattor m.m. utan att skapa grushögar.
Maskinerna klarar inte att ta upp gruset om det är stora högar.

Vi i styrelsen vill samtidigt passa på att önska Glad Påsk till alla medlemmar!

Vårstädning!

Hej och välkommen till vårens städdag lördagen den 4 maj!

Ni samlas med ert längombud kl.10 och går igenom vad som ska göras i ert område under städdagen. (Här står vem som är ert längombud i år)

I förråden finns plastsäckar och lövkorgar. Det finns även redskap att låna. Tänk på att lämna tillbaka redskapen så fort du är klar då det ofta är kö till dem.

6st containers kommer finnas utställda i området i år.

OBS! Det får endast slängas trädgårdsavfall i containrarna. Om det finns plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall får vi betala en högre tippavgift.

Det som är generellt för alla områden att göra:
· Rensa rabatter och grusgångar
· Rensa sanden på lekplatserna och gräv om sandlådorna
· Tvätta lekredskapen på lekplatserna
· Rensa brunnar från löv och pinnar. Skopa finns i förrådet.
· Klipp bort torra grenar och sly.
· Kratta bort grenar från våra gräsytor för att underlätta kommande gräsklippning.
· Olja in bänkar, plank och bord vid behov
· Snygga till häckar. Se till att buskar/häckar inte skymmer sikten vid gång/bilvägarna.

Passa också på att ha trevligt på städdagen och umgås med dina grannar.
Har ni grannar som är nyinflyttade, så kan det vara trevligt att visa dem hur det fungerar i ert städområde.
Kan du inte vara med på lördagen, gå gärna ut och städa före städdagen.

Längombudsmöte

Välkommen på längombudsmöte inför vårens städdag!

Du som är längombud är välkommen den 24 april kl 18.00 för jämna husnummer eller kl 19.00 för ojämna husnummer. Vi samlas i lokalen på Krogtäppan 80A.

Inför mötet får du gärna fundera på och kolla med dina grannar vad som behöver göras i ert område under städdagen, så tar vi upp det.

· Städdagen blir som planerat den 4 maj och styrelsen kommer att dela ut lappar till alla fastigheter.

· Containers kommer att ställas ut på 6 ställen i området. Hjälp till att kolla så inget annat än trädgårdsavfall, grenar, löv m.m. slängs i containerns, eftersom avgiften blir mycket högre om det smyger ner annat.

· Du samlar dina grannar i städområdet, går igenom vad som behöver göras och fixar med någon gemensam samling som avslutning. Varje städområde har en trivselpeng för detta.

Om vi har fel uppgift om vilken fastighet som är längombud så meddela oss snarast vilken fastighet som i år är längombud. Kan du av olika omständigheter inte vara längombud i år ansvarar du för att byta med en granne. Lämna även den här lappen vidare till den som är längombud för ditt område.

Kan du inte komma på mötet den tid som är avsatt är du välkommen att byta till den andra tiden. Om du inte kan komma alls meddela oss via mejl eller lapp i brevlådan KT80A.

Har du frågor kan du ställa dem via mejl till styrelsen@krogtappan.se eller lägg en lapp i brevlådan på KT80A med dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Informationsmöte för nyinflyttade

Den 3 april klockan 19-20 håller vi ett informationsmöte för dig som är nyinflyttad på Krogtäppan.
Det är inte alltid vi får information om vilka fastigheter som byter ägare, men alla som är nyinflyttade eller missat tidigare tillfälle är hjärtligt välkomna.
Om du har nya grannar så tipsa dem gärna om vår hemsida och mötet för nyinflyttade.

Skicka ett mejl till styrelsen@krogtappan.se och meddela om ni kommer och hur många ni blir.

Nu är årets stämma avklarad.

Vi har nu avslutat 2023, ser fram mot 2024, och tackar för förtroendet att ta hand om Krogtäppans samfällighet ytterligare ett år. Vi har en ny styrelse, eller egentligen samma som tidigare, eftersom de vars mandattid gick ut valdes om för 2 nya år.
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan så snart det är klart och justerat, senast den 30 april.
Tack till alla 63 som kom och var med på mötet, trots att det i år hölls i Handen istället för som tidigare på Kvarnbäckskolan!

En ny uppdaterad version av årsberättelsen finns här:

Årsstämma 2024

Den 21 mars kl 19 är det dags för samfällighetens årsstämma i Haninge kulturhus, Stora kulturrummet /Auditoriet, avprickning från kl 18.30.
Observera att platsen är Kulturhuset och inte Kvarnbäcksskolan pga renovering.

Ni har i dagarna fått en kallelse i brevlådan. Handlingarna till stämman kan ni ta del av nedan.
Bokslut för 2023 är överlämnat till föreningens revisorer den 1 mars. Revisorerna beräknar att deras granskning är klar den 15 mars. Därefter ska styrelsen slutgiltigt godkänna bokslutet och direkt därefter läggs årsberättelsen ut här.

Med kallelsen har ni fått en fullmakt.
För att kunna delta i beslut, måste samtliga ägare av fastigheten delta på stämman, antingen personligen eller genom att skriva på fullmakten.
Fullmakten lämnar ni till oss vid avprickningen.

Välkomna!
/Styrelsen

Nytt om momsskyldighet för samfälligheter

I veckan kom en dom i HFD gällande momsskyldighet för Samfälligheter. Domen säger att Skatteverket gjort fel och att Samfälligheter inte är momsskyldiga.
Exakt hur detta påverkar oss och de år vi redovisat moms finns ännu inga nya direktiv om från Skatteverket.
Beslutet påverkar oavsett inte vad medlemmen betalar till samfälligheten, men förenklar styrelsens arbete med t.ex. redovisning och bokföring.

Infartsvägen periodvis avstängd

Det har kommit upp en skylt angående avstängningar dagtid på vår infartsväg.
Mellan 10-14 på vardagar kan vägen komma att stängas av kortare perioder (ca 5 minuter) under pågående sprängningsarbete.
Vägen kommer med andra ord inte vara avstängd fyra timmar, utan under de fyra timmarna kan kortare avstängningar komma att ske.