Information om försenad snöröjning 3/2

asasekreterare
februari 3, 2019

Snöröjningen av samfällighetens gator försenades tyvärr idag pga en trasig blogbil. Efter ett försök att reparera plogbilen så satte entreprenören in två ersättningsplogar. De har börjat öppna upp så mycket som möjligt och kommer sedan att komma tillbaka för att bredda upp mer. Snöhögarna kommer att börja köras bort till veckan som kommer.

I undercentralerna finns det snökäppar som ni gärna får sätta ut och markera tomtgränsen, så vet föraren hur nära han kan köra.

Ibland blir det missar och det kan finnas synpunkter på snöröjningen. Styrelsen tar gärna emot konstruktiva synpunkter/förslag och lyfter dem löpande med entreprenören.

Mejla dina synpunkter på styrelsen@krogtappan.se

OBS! Som fastighetsägare ansvarar du själv för att skotta bort snö så att brevbäraren kan nå brevlådan från sitt fordon. Är det oframkomligt kan inte posten delas ut. Du kan läsa mer på PostNords hemsida.

 


Om snöröjning och hur du bidrar med synpunkter

tappbloggen
februari 2, 2019

Snöröjningen av Krogtäppan utförs av RA Trädgård & Markservice.

Enligt avtalet med dem ska snöröjning påbörjas vid 4-5 cm torrsnö eller vid 2-3 cm blötsnö.

Snöröjningen inleds med att hela området ges en grovröjning. Syftet är att så snabbt det går se till så att alla får hjälplig framkomlighet/farbara vägar. De kan dock innebära vallar och visa svårigheter att ta sig fram. Kommer det mycket snö kommer det att dröja innan snöröjningen blir riktigt klar.

Slutröjning påbörjas efter att grovröjningen är klar och när snöfall upphört.

Ibland blir det missar och det kan finnas synpunkter på snöröjningen. Styrelsen tar gärna emot konstruktiva synpunkter förslag och lyfter dem löpande med entreprenören. Mejla dina synpunkter på styrelsen@krogtappan.se 

OBS! Som fastighetsägare ansvarar du själv för att skotta bort snö så att brevbäraren kan nå brevlådan från sitt fordon. Är det oframkomligt kan inte posten delas ut. Du kan läsa mer om det på PostNords hemsida

 


Föreslå personer till styrelsen!

tappbloggen
februari 2, 2019

Den 28 mars är det årsstämma för Krogtäppans samfällighetsförening.

Då ska medlemmarna bland annat välja nya ledamöter till styrelsen.

Per-Ivar Wiklund (Kassör), Birgitta Schramm (Park/Planteringar/Lekplatser) Roger Svensson (El/Kabel-TV/Internet) och Jonas Lind (VVS) har 1år kvar.

Mandattiden går ut för Niclas Lindberg (Ordförande) och Åsa Gustafsson (Sekreterare/Parkering). Två platser är vakanta efter Thus och Conny som lämnat styrelsen i förtid.

Det innebär att det är totalt fyra platser det ska väljas till:

  • Ordförande
  • Sekreterare/Parkering
  • Trädfällning/Skog/Snöröjning
  • Garage/Byggnader/Städdagar

Du kanske själv vill hoppa in i styrelsen eller känner en granne som skulle vara bra? Föreslå namn till styrelsen genom att hör av dig till valberedningens sammankallande Douglas Lövdahl på kdmlovdahl@yahoo.se

 


Information gällande Länsparkering

asasekreterare
januari 6, 2019

Styrelsen har uppmärksammats på att Länsparkering, vid några tillfällen, felaktigt ställt ut p-böter på våra boende-& gästparkeringar.

Länsparkerings uppdrag är att bevaka våra vändzoner och gator. Styrelsen har varit i kontakt med Länsparkering och påtalat vad som gäller. Enligt info så har de på nytt förtydligat detta för sina medarbetare.

Har man fått en p-bot gällande 48-timmarsregeln på någon av Krogtäppans boende-& gästparkering så kontaktar man Länsparkering som då makulerar boten.

Man kan själv även kontakta Länsparkering om man uppmärksammar fordon som felaktigt parkerar på gator och vändzoner.

Kontakt Länsparkering:

08-7356020

Info@lansparkering.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen


Ingen expeditionstid 23/12

tappbloggen
december 23, 2018

Dagen före julafton, 23/12, är expeditionstiden inställd.

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar God Jul & Gott Nytt År!


Information…

joli1000
december 13, 2018

Nu har de två nya tilläggs plattvärmeväxlarna anlänt till våra två värmecentraler Uc 1 och Uc 2.

Snart ska installationen av de nya värmeväxlarna påbörjas. För att få plats med de nya plattvärmeväxlarna och rördragning i värmecentralerna ska vi flytta runt och vrida på pumpar, installera nya filter, installera nya tryckmätare, mm.

Leverantören kommer att kapa rör och anpassa rören genom att svetsa in nya rörböjar, rörflänsar, mm för att få plats med de nya värmeväxlarna. Speciellt trångt är det i Uc 2.

Installationen kommer att innebära att varmvatten kommer att behöva stängas av under vissa arbetsmoment. Det kommer att vara både långa och korta avstägningar av varmvatten till värme element, varmvattenkranar, dusch, bad, kök, mm.

-De längre avstägningsperioderna av varmvatten över 4 timmar kommer vi att i förväg att informera om när det kommer att ske.

-Kortare avstägningar på 1-4 timmar försöker vi om det är möjligt att informera om på Krogtäppans nyhetsblogg och på facebook om när varmvattenavstägningarna kommer att inträffa.

Det är mycket tidskrävande att gå runt till varje hus och lägga informationslappar om när avstägningar av varmvatten kommer att ske för de kortare avstägningsperioderna på 1-4 timmar. Av den anledningen är det bara de längre avstägningsperioderna över 4 timmar vi kommer att dela ut informationslappar om.
Vi kommer inte att göra långa avstägningar av varmvatten när utomhus temperaturen
understiger -5 °C.

Vi har ännu inte planerat när avstägningarna av varmvatten kommer att ske.
Plattvärmeväxlarna har precis kommit hit till Krogtäppan efter att ha varit spårlöst försvunna under en och en halv vecka under sin transport hit till Krogtäppan.
I värmecentralerna ska vi först förbereda med flytt av cirkulationspump och förberedande kapning och svetsning av rör, mm.
Vi återkommer med datum och tid när det är dags. Med anledning av att växlarna anlänt senare än planerat så måste vi ta omtag med planeringen.
Meningen från början var att installationen skulle vara gjord innan Jul, men en kvallificerad gissning är att det inte blir så.
Mvh
Jonas

Mvh
Jonas Lind
Värmeansvarig
Krogtäppans samfällighet


Information inför kommande vinter och jul

gitta58
december 12, 2018

Julgranar kan ni även i år lägga i trädhögen utmed vägen bakom UC2. De ska läggas i mittenhögen, den där det ligger barrträd och grenar. Lägg dem med foten utåt gatan. Det är viktigt att de inte läggs blandat med lövträden, och att all glitter och pynt är ordentligt bortplockat. På det sättet sparar vi på miljön, då vi så småningom säljer högarna till flis.

Gummi guppen ( farthindren) som finns kvar ute på några ställen ska läggas in i förråden nu. De kommer att ligga i vägen för snöröjningen och bli förstörda om det kommer snö. Skölj av dem och plocka isär dem innan ni lägger in dem i resp. UC.

Upprustningen av lekplats L5 och L9 börjar bli klara. Utrustningen kommer att slutbesiktigas under veckan och sen är det bara att börja testa de nya och renoverade lekutrustningarna.

Eftersom all sand till sandlådan inte gick åt är det nu ok att hämta av den sand som ligger vid vändplanen längst upp på Krogtäppan för den som vill ha. Det är alltså sandlådesand.

Gitta

Styrelsen


Information

joli1000
november 21, 2018

Nu är cirkulationspumpens styr och kontrollbox utbytt omprogramerad och klar för normal drift igen i värmecentral 2 på Krogtäppan 204 A.

Mvh
Jonas Lind
Värmeansvarig
Krogtäppans samfällighet


Vi behöver medlemmar som vill arbete med Trafik/Byggnader och Väg/Träd/Städdagar

tappbloggen
november 12, 2018

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 8 ledamöter som ska fördela styrelseuppgifterna mellan sig. Dessvärre har två av ledamöterna varit tvungna att lämna sina styrelseuppdrag i förtid. Det betyder att det saknas två personer i styrelsen. För att föreningen ska fungera behöver vi nu hitta två nya personer som kan komma med i arbetet. Vi sex som är kvar hinner inte täcka upp allt som behöver göras.

Område Trafik & Byggnader
*Alla byggnader tillhörande Ga7 – dvs alla garagelängor. Under året och fram till stämman ska underhållet av garagen planeras och en plan för genomförande tas fram.

*Parkeringsfrågor, p-regler, avtal med entreprenör för p-övervakning, trafikskyltning, hastighets- och trafiksäkerhetsfrågor.

Område Vägar, snöröjning, trädfällning och städdagar
*Ärenden som rör reperationer, underhåll, asfaltering osv för alla gång-/cykelvägar och övriga vägar inom området.

*Upphandling, uppföljning och dialog med entreprenör för snöröjning.

*Trädfällningsärenden och skötsel av föreningens träd/skog, kontakt med entreprenören.

*Planering och genomförande av höst- och vårstädning. Initiera besiktningar innan städdagarna, genomföra längombudsträffar mm

Har du förslag på namn eller själv är intresserad av att adjungeras till styrelsen hör av dig!

Mejl: styrelsen@krogtappan.se

Arvode på samma nivå som styrelsens övriga ledamöter.


Samråd om lekplats 2 och 3

gitta58
november 10, 2018

Nu börjar vi att planera nästa upprustning av lekplatser. Under nästa år, förutsatt att årsstämman godkänner kommande budget, kommer vi att fixa till L2 och 3.

Du som vill vara med att påverka, kom till L3 söndag den 18 november kl 10. Har du inte möjlighet, så kom förbi styrelselokalen 80a mellan 16 -17 samma dag, eller skicka ett mail till styrelsen@krogtappan.se med ämne lekplats L3.

När lekplatsen rustas kommer vi samtidigt att titta över buskar och träd i och kring L2 och L3.

Hälsningar Gitta
Markansvarig lekplatser