Gräsmattor, planteringar och träd utanför tomtgränserna tillhör samfälligheten. Det innebär att vi tillsammans ansvarar för skötsel av marken som ingår i samfälligheten.

Styrelsen planerar skötsel och underhåll av dessa ytor och det finns en underhållsplan för vad, när och hur olika åtgärder bör genomföras. En del av detta är t ex att vi själva klipper våra gräsytor, medan underhåll av våra träd sker genom styrelsens försorg.

Lekplatser

Det pågår en översyn och upprustning av våra lekplatser. När detta är klart kommer vi att ha 6-7 aktiva lekplatser inom området, och två bollplaner. Lekplatserna är fördelade med 3 st på ojämna gatunummer och 3 st på jämna gatunummer.

Vår ambition är att de lekytor vi har ska vara tillgängliga och passa för alla åldrars lek.

Under 2020 har L19 rustats upp, och L18 har lagds i träda. Det innebär att vi just nu har  6 uppfräschade och renoverade lekplatser inom området. Under 2021 fixar vi till så att L7 som lagts i träda, snyggas till. Den som är kvar att ta beslut om ät L10. Beslut om den lekplatsen och vad som ska göras där tar vi till nästa års budget.

Mark

Inom krogtäppan finns det mycket träd, skog och gräsytor som ligger på det vi kallar ”samfälld mark”. Vi sköter marken enligt det anläggningsbeslut som togs vid byggandet av området. Dvs vi ansvarar för skötsel och underhåll.

Det finns riktlinjer och bestämmelser på vad som får göras på den samfällda marken.
Detta kan du läs mer om i » Information – bygglov- och markregler mm

För dig som bor här innebär det att vi gemensamt hjälps åt att klippa gräsytor, buskar och håller rent och snyggt. Detta ska göras löpande och varje hus ingår i ett ansvarsområde, som vi kallar längor. Du kan läsa mer om vilket område din fastighet ingår i under fliken längor/längombud.

Marksträngar mellan din fastighet och gatanskötsav dig som äger fastigheten. Den ser du själv till att hålla ren och snygg, det ingår inte i längombudens ansvar.

Förråden

I våra två undercentraler, finns ett förråd som längombuden har koden till.  Behöver du komma in i förrådet, kontakta ditt längombud eller styrelsen för att få koden.

Där finns gräsklippare, grästrimmer, häcksax och annan utrustning som behövs för att sköta vår samfällda mark.

Om bensinen tar slut i dunkarna fyller man på eller köper acrylatbensin i  5 liters dunk, och lämnar kvittot tillsammans med redovisningslappen som finns i förrådet. Eller skriv på en lapp med ditt namn, konto pengarna ska betalas till och skicka med kvittot.