El och Belysning​

Fastighetsägarna får inte göra ingrepp i eller ändring på samfällighetens el-anläggningar, tex. Garagelängorna. Fastighetsägaren/garageinnehavare tillhörande garagesamfälligheten ansvarar för den utrustning som kopplas in i anläggningen samt skador, som utrustningen kan orsaka på person och egendom.

I samfälligheten ingår gatubelysning, belysning fotbollsplanen samt gångvägar.

Kabel-tv och bredband

Samfälligheten har ett kabeltvnät som rustades upp under våren 2008. På vårt kabeltvnät har vi ett gruppavtal som gäller från 1 juli 2022 med Tele2, som innebär att du får tillgång till digitala tv kanaler och bredband 250 Mbit/s via dina tv/bredbandsuttag. Detta ingår i den avgift du betalar till samfälligheten. 

För att få tillgång beställer du själv via telefon 90 222 eller via Tele2 hemsida genom att logga in med BankID.
Vill du ha tillgång till fler tv-kanaler eller högre hastighet på bredbandet beställer och betalar du det själv hos Tele2. För att bredbandet ska kopplas in, måste du ha en router från Tele2 som du får i samband med beställningen. 
Om du vill beställa eller har frågor om din tv eller bredbandstjänst kontaktar du Tele2 på telefon 90 222.

Skulle dina tjänster krångla eller slutar att fuingera ska du kontakta Tele2 och anmäla felet. Du kan även se driftstatus via ”kundservice” på deras hemsida.

SVT1 
SVT2
TV3
TV4 
Kanal 5
TV6
SJUAN
TV8
Kanal 9
Kanal 11
Kunskapskanalen
Barnkanalen och SVT24
ATG live

Uppdaterad  8 sept. 2020 efter stängningen av analoga kanaler.