El och Belysning​

I samfälligheten ingår gatubelysning i området, belysning av bollplanerna, belysning och el i våra lokaler m.m. Detta ingår i den avgift varje fastighet som ingår i samfälligheten betalar. Belysningen utmed infartsvägen genom Krogtäppan tillhör Haninge Kommun. 

Vid fel på belysningen inom området kontakta styrelsen via mejl. 

Fel på belysningen utmed infartsvägen anmäls till kommunen 08 606 60 00 eller via formulär

Den som har garage i länga, har även eluttag och belysning i garaget som ingår i garagesamfälligheten (GA7). Eluttaget är avsett för motorvärmare.

Laddning av elbil i garagelänga

Har du en elbil behöver du själv bekosta en laddstolpe i garaget, och betalar sen din egen individuella förbrukning. Du får under inga omständigheter använda det befintliga eluttaget i garaget eftersom detta kan orsaka skada och utgör brandrisk.

Laddstolpen behöver anslutas till samfällighetens elanläggning och vi har därför krav på installationen, och du måste därför kontakta styrelsen innan du beställer installation.

  • Du betalar själv för hela installationen
  • Behörig elektriker utför installationen och utfärdar ett intyg på installationen som överlämnas till styrelsen.
  • Kabeldragning ska göras på insidan av garaget, du måste själv kontakta dina garagegrannar för att samordna vid installationen
  • Förbrukningen ska kunna läsas av via nätet, och betalas tillsammans med samfällighetsfakturan.

Kabel-tv och bredband

Samfälligheten har ett kabeltvnät som rustades upp under våren 2008. På vårt kabeltvnät har vi ett gruppavtal som gäller från 1 juli 2022 med Tele2, som innebär att du får tillgång till digitala tv kanaler och bredband 250 Mbit/s via dina tv/bredbandsuttag. Detta ingår i den avgift du betalar till samfälligheten. 

För att få tillgång beställer du själv via telefon 90 222 eller via Tele2 hemsida genom att logga in med BankID.
Vill du ha tillgång till fler tv-kanaler eller högre hastighet på bredbandet beställer och betalar du det själv hos Tele2. För att bredbandet ska kopplas in, måste du ha en router från Tele2 som du får i samband med beställningen. 
Om du vill beställa eller har frågor om din tv eller bredbandstjänst kontaktar du Tele2 på telefon 90 222.

Skulle dina tjänster krångla eller slutar att fuingera ska du kontakta Tele2 och anmäla felet. Du kan även se driftstatus via ”kundservice” på deras hemsida.

SVT1 
SVT2
TV3
TV4 
Kanal 5
TV6
SJUAN
TV8
Kanal 9
Kanal 11
Kunskapskanalen
Barnkanalen och SVT24
ATG live

Uppdaterad  8 sept. 2020 efter stängningen av analoga kanaler.