Vi har en hel del träd att ta hand om både omkring och inne i området. För att få bättre koll och se vad som ligger inom vårt ansvar gjordes det för några år sen en uppmärkning av träden som är den yttre gränsen för vårt område. Det som finns utanför de träd som har en blåmålad ring på stammen är kommunens ansvar.

Sen området byggdes har många av våra träd vuxit sig stora och ibland för stora, tidigare har vi mest jobbat med det akuta och kommer nu att ta fram en mer detaljerad trädvårdsplan för hela området. I samband med att vi rustar upp en lekplats tittar vi också över träden omkring lekplatsen och gör punktinsatser om det behövs, så att våra lekplatser blir öppna och ljusa.