Styrelsemedlemmar

Birgitta Schramm
Ordförande
Stadgar, stämman anläggningsbeslut

Hans Olsson
Byggnader (UC1/UC2) och väg, GC-vägunderhåll.

Åsa Gustafsson
Trädvård och grönytor, städdagar, webredaktör och p-platser

Roger Svensson
El, Kabel-TV samt markavtal fiber, sekreterare.

Per-Ivar Wiklund
Kassör
Fakturafrågor

Johan Sandgren
Snöröjning, sandning, städdagar och förråd

Jonas Lind
VVS (Värme och Vatten)

Soha Wattar
Lekplatser, trädvård, städdagar och grannsamverkan.

Jerry Marvelin
Webredaktör, IT och hemsidan

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har till sin hjälp skapat en checklista över arbetsuppgifter som måste skötas under ett verksamhetsår.

Listan skall ses som en del av de arbetsuppgifter som styrelsen är ålagd att göra.

Självklart så har styrelsen ytterligare åtaganden som finns angivna i samfällighetslagen samt att det kan dyka upp ärenden som inte kan inplaneras i förväg.

Läs mer » Vad gör styrelsen?

Vem gör vad i Styrelsen?

Om du vill veta vem som gör vad i styrelsen för att att få en inblick i de olika ansvarsområdena.

Läs mer » Vem gör vad i styrelsen.

Dokumentet kan också vara till din hjälp om Du vill skicka en fråga till styrelsen men inte vet till vem eller vilket ansvarsområde.

Stadgar

Protokoll, Årsredovisning, Årsmöteshandlingar m.m

Finns på Min Sida för inloggade husägare på Krogtäppan.

Verksamhetsplan 2017