Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.  På hemsidan finns även läsa aktuell information från Polisen och hur de arbetar tillsammans med Grannsamverkan.

Vi vill även informera om att Grannsamverkan söker nya chaufförer till Grannstödsbilen. Kan du tänka dej att köra ett 2,5 timmarspass ungefär var tredje vecka så hör
av dej till närpolis Birgitta Svensson tel 0733-315757 eller Arno Elmberg telefon
070-666 68 60.

» Grannstöd Haninge

Här kan du läsa mer om hur man kan skydda sig mot inbrott.