Under vintern 2022-23 har vi ett avtal om snöröjning med RA trädgård och markservice.
Vi anvisar snöröjaren om vilka vägar och gångvägar som ska röjas och därmed ingår i avtalet.

     

  • Snöröjningen påbörjas när det kommit 4-5 cm lätt snö eller 2-3 cm blötsnö.
  • När snöfallet pågår eller om det sker under natt/morgon, ska de i första hand se till att hela området blir så farbart som möjligt. Efter det sker renskrapning, dvs ytterligare plogning för att ta bort ytterligare snö och vallar. Detta görs i huvudsak på dagtid när snöfallet upphört.

Parkeringsrutor där bilar finns parkerade när renskrapningen görs, kommer inte att plogas i efterhand. Har du din bil parkerad i en av våra parkeringsrutor är det därför bra om du själv kan skotta runt bilen.

Halkbekämpning utförs när det blir halt eller vid väderomslag som ger halka.
Det finns även några sandlådor runt om i området att sanda på ställen där inte RA kommer åt.

Vi har även möjlighet att få snöhögar bortforslade i de fall vi anser att det behövs.

Om snöplogen gör någon skada på t ex staket eller brevlåda på din fastighet, kontaktar du RA direkt via mejl till info@ratradgard.se och anger ditt namn, husnummer, beskrivning av skadan och en bild på skadan.