Föreningen

Krogtäppans samfällighet är ett trivsamt område med 239 hushåll. Här finns stort utrymme för umgänge och lek med 6 fina lekplatser,
2 bollplaner, 1 boulebana, skog och grönytor.

Området angränsar till Haninges fina skog och natur.

Nyinflyttad eller på väg att flytta?

Är du nyinflyttad i föreningen? Klicka här för att komma till informationssidan för nyinflyttade.

Är du på väg att flytta? Då behöver du tillsammans med nya ägaren fylla i formuläret ”Avläsning vid ägarbyte”. VVS (värme&vatten)

Senaste nytt

Uppdatering e-faktura

Vill bara uppdatera medlemmarna angående möjligheten till e-faktura. Det har visat sig vara ett svårare projekt än väntat för vår leverantör att implementera e-faktura och det är dessvärre fortfarande inte löst. Men det arbetas ständigt på och vår förhoppning är att det ska kunna lösa sig efter sommaren.
Vi kommer uppdatera er här då vi vet mer.

Äntligen sommar!

Stort tack till Inger som hjälpt till att göra infartsvägen sommarfin med vackra blommor!

Vägen avstängd korta perioder

NCC har fått uppdrag av Vattenfall Värme att förlägga nya fjärrvärmerör i Södra Jordbrovägen.
För att kunna utföra uppdraget så kommer de behöva stänga av infartsvägen till Krogtäppan i flera 20min-perioder under en natt så de kan lägga ner rören i schakten.
De planerar att utföra detta arbete natten mellan den 30 och 31 maj. Trafiken kommer då att regleras med flaggvakter. Tänkt arbetstid är kl.22-kl.05
Blåljusverksamhet är underrättad.
Övriga frågor hänvisas till NCC.

Prenumerera på våra nyheter

Facebookgrupper för Krogtäppan

Klicka på ikonen/rubriken för att komma till respektive grupp

Vi som bor på Krogtäppan

En grupp för oss som bor i Krogtäppans samfällighet. Här delar vi information och diskuterar om vårt område, ber om tips och råd kopplade till vårt boende/våra fastigheter.

Krogtäppan köp och sälj

Detta är en köp- och säljgrupp för oss som bor på Krogtäppan. Liknande "Blocket" men man slipper kostnad för annonsen. Det bästa är att man vet att alla bor nära!