Föreningen

Krogtäppans samfällighet är ett trivsamt område med 239 hushåll. Här finns stort utrymme för umgänge och lek med 6 fina lekplatser,
2 bollplaner, 1 boulebana, skog och grönytor.

Området angränsar till Haninges fina skog och natur.

Nyinflyttad eller på väg att flytta?

Är du nyinflyttad i föreningen? Klicka här för att komma till informationssidan för nyinflyttade.

Är du på väg att flytta? Då behöver du tillsammans med nya ägaren fylla i formuläret ”Avläsning vid ägarbyte”. VVS (värme&vatten)

Senaste nytt

Vårstädning 2024

Imorgon lördag 4/5 kl.10 är det dags för årets vårstädning! En uppskattad dag där vi tillsammans gör det fint i vår fina samfällighet samt får tillfälle att umgås och äta lite gott tillsammans.

Sju stycken containrar är nu på plats och placering av dessa kan ses på kartan nedan.
Det är även utplacerat två stora jordhögar avsedda att användas till markförbättring på samfälld mark under städdagen. Även dessa är utmarkerade på bilden.

På förekommen anledning vill vi även påminna om att det är absolut förbjudet att lägga annat än trädgårdsavfall (organiskt material) i containrarna. Vi har tyvärr redan fått rensa ut plastavfall nu på morgonen.

Vi ses imorgon!

Sopning av grus

Arbetet med att sopa och blåsa fram grus från grönytor har påbörjats.
Vi har väldigt mycket grus där snöhögarna har legat men även mycket grus runt om i området.
Det kommer köras en grovkörning nu innan påsk, och upptagning på gångbanor och körbanor påbörjas efter påsk. Finsopning görs sedan efter vårstädningen.

Hjälp gärna till att sopa ut grus från gräsmattor m.m. utan att skapa grushögar.
Maskinerna klarar inte att ta upp gruset om det är stora högar.

Vi i styrelsen vill samtidigt passa på att önska Glad Påsk till alla medlemmar!

Vårstädning!

Hej och välkommen till vårens städdag lördagen den 4 maj!

Ni samlas med ert längombud kl.10 och går igenom vad som ska göras i ert område under städdagen. (Här står vem som är ert längombud i år)

I förråden finns plastsäckar och lövkorgar. Det finns även redskap att låna. Tänk på att lämna tillbaka redskapen så fort du är klar då det ofta är kö till dem.

6st containers kommer finnas utställda i området i år.

OBS! Det får endast slängas trädgårdsavfall i containrarna. Om det finns plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall får vi betala en högre tippavgift.

Det som är generellt för alla områden att göra:
· Rensa rabatter och grusgångar
· Rensa sanden på lekplatserna och gräv om sandlådorna
· Tvätta lekredskapen på lekplatserna
· Rensa brunnar från löv och pinnar. Skopa finns i förrådet.
· Klipp bort torra grenar och sly.
· Kratta bort grenar från våra gräsytor för att underlätta kommande gräsklippning.
· Olja in bänkar, plank och bord vid behov
· Snygga till häckar. Se till att buskar/häckar inte skymmer sikten vid gång/bilvägarna.

Passa också på att ha trevligt på städdagen och umgås med dina grannar.
Har ni grannar som är nyinflyttade, så kan det vara trevligt att visa dem hur det fungerar i ert städområde.
Kan du inte vara med på lördagen, gå gärna ut och städa före städdagen.

Prenumerera på våra nyheter

Facebookgrupper för Krogtäppan

Klicka på ikonen/rubriken för att komma till respektive grupp

Vi som bor på Krogtäppan

En grupp för oss som bor i Krogtäppans samfällighet. Här delar vi information och diskuterar om vårt område, ber om tips och råd kopplade till vårt boende/våra fastigheter.

Krogtäppan köp och sälj

Detta är en köp- och säljgrupp för oss som bor på Krogtäppan. Liknande "Blocket" men man slipper kostnad för annonsen. Det bästa är att man vet att alla bor nära!