Föreningen

Krogtäppans samfällighet är ett trivsamt område med 239 hushåll. Här finns stort utrymme för umgänge och lek med 6 fina lekplatser,
2 bollplaner, 1 boulebana, skog och grönytor.

Området angränsar till Haninges fina skog och natur.

Nyinflyttad eller på väg att flytta?

Är du nyinflyttad i föreningen? Klicka här för att komma till informationssidan för nyinflyttade.

Är du på väg att flytta? Då behöver du tillsammans med nya ägaren fylla i formuläret ”Avläsning vid ägarbyte”. VVS (värme&vatten)

Senaste nytt

Trädfällning i vinter

I vinter kommer vi att starta rensning av dungen bakom UC2.
Vi har tillsammans med vår arborist konstaterat att det är en hel del dåliga träd och träd som växer för tätt. Planen är att det ska bli en dunge med blandträd (löv och barr) så det avgör i vissa fall vilket träd vi tar ner, till förmån för ett annat träd som istället får plats att växa.
Träd som är för höga och kan falla på husen om de blir dåliga, kommer också att tas ner, oavsett om de är löv- eller barrträd.

Vi kommer även att ta ner några skadade träd vid L10, bakom hus 42 och längs gångvägen vid grusplanen.

Har du frågor kontakta mig via mailen styrelsen@krogtappan.se

Hälsningar

Åsa
Styrelsen Krogtäppans samfällighet

Höstmöte

Välkommen på informationsmöte Krogtäppans Samfällighet.

Vi har planerat in ett informationsmöte (även kallat höstmöte) där vi informerar om vad som händer i samfälligheten, till exempel vilket underhåll vi gjort och vad vi planerar för nästa år.
Eftersom Kvarnbäcksskolan inte är tillgänglig så kommer mötet att vara i matsalen på Höglundaskolan.

Dag: 16 november
Plats: Höglundaskolans matsal, Blockstensvägen 128 Jordbro
Tid: 19.00 – 20.30

Det vi kommer att ta upp är:

  • Information om snöröjningsavtalet
  • Planer för nästa år.
  • Höjd avgift för vatten och fjärrvärme 2024 som aviserats från Vattenfall och Haninge Kommun.
  • Garagetaken – uppföljning av åtgärder och underhåll.
  • Övriga frågor. Har du någon fråga som är till intresse för samfälligheten, maila denna till styrelsen senast senast söndag 12/11 för att få bästa möjliga svar.

Vi kommer även att lägga ut informationen på hemsidan för dig som inte kan komma på mötet.

Hälsningar Styrelsen

Vattenfall informerar

Vattenfall kommer behöva flytta fjärrvärmeledningarna pga bygget av tvärförbindelsen.
Här nedan är lite info som Vattenfall skickat ut angående det:


”Till följd av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver vi flytta våra fjärrvärmeledningar i ditt område för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme. 

Den första etappen av att flytta fjärrvärmeledningarna är klar. Som ett nästa steg fortsätter nu arbetet i närheten av Nynäsvägen i höjd med värmeverket samt längs med Södra Jordbrovägen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

Hur påverkas du av arbetet?

  • Trafikstörningar och hastighetsbegränsningar på Södra Jordbrovägen.
  • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen flyttas och leds tillfälligt om. Följ skyltning för vägvisning. 
  • Störande ljud kan förekomma till följd av omläggningsarbetet.

På vår hemsida hittar du en karta över området samt svaren på de vanligaste frågorna om hur arbetet påverkar dig som boende eller verksam längs med och i närheten av Södra Jordbrovägen. Här hittar du även uppdaterad information under hela arbetsperioden.

Vi beklagar eventuella besvär som arbetet kan medföra. Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår kundservice på tel: 020-23 23 00.

Vänliga hälsningar,

Vattenfall Värme”

Prenumerera på våra nyheter

Facebookgrupper för Krogtäppan

Klicka på ikonen/rubriken för att komma till respektive grupp

Vi som bor på Krogtäppan

En grupp för oss som bor i Krogtäppans samfällighet. Här delar vi information och diskuterar om vårt område, ber om tips och råd kopplade till vårt boende/våra fastigheter.

Krogtäppan köp och sälj

Detta är en köp- och säljgrupp för oss som bor på Krogtäppan. Liknande "Blocket" men man slipper kostnad för annonsen. Det bästa är att man vet att alla bor nära!