Byggnader/Garage/Centraler

Samfällda byggnader/garage & Undercentraler

Inom området finns två undercentraler. I anslutning till vardera undercentral finns förråd, där verktyg, redskap, sopsäckar, kalk och gödsel förvaras. Verktygen och redskapen är avsedda för skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar, t.ex. på städdagar eller gräsklippning enligt schema inom området.

I anslutning till undercentral 1 finns en lokal, som används av styrelsen för förvaring och arkivering av föreningens handlingar samt som möteslokal för styrelsen.

Garage

Till Krogtäppans samfällighet hör 92 garageplatser i längor. Garageplatserna är inte privat egendom, utan fastigheten disponerar en plats.

Utrymmet i garagen är beräknat så att någon form av mellanväggar inte får sättas upp. Andra anordningar i och på garagen, t.ex. port-
öppnare, får inte installeras utan styrelsens tillstånd.

Vid varje garageplats finns ett jordat vägguttag, som får belastas med högst 2300 W.

Elektrisk motor- och kupévärmare får endast anslutas via tidur med högst två timmars inkopplingstid. Bensindrivna motorvärmare  får inte användas i garagen. Trasiga lampor inne i garaget byts av garageinnehavarna.

Spänningsförande elkablar som ansluts i garage och tillfälligt dras utanför garage får inte lämnas utan uppsikt.

Svetsning får inte utföras i garagen.

Brandfarlig vätska får förvaras i garaget i godkänd reservdunk, om den är oåtkomlig för obehöriga. Brandfarlig gas får inte förvaras i
garage.

Garageportar skall alltid hållas låsta när ingen vistas i garaget. Respektive fastighetsägare ansvarar för att lås och beslag på garage-portarna fungerar. Smörj gärna låset med låsolja (inte låsspray) så att det inte fryser fast på vintern.

Boll- och hockeyspel mot garage och andra byggnader är inte tillåtet.