Information !

Slutredovisning för 2022 Värme och Kallvatten

Det har varit ett fel och några oklarheter på Förbruknings protokollet 2022 för slutredovisning som har delats ut i brevlådorna på Krogtäppan.
Här kommer rättning och förtydligande av information.

A
” Tryckfelsnisse som har varit framme ”
3 157.7487273 kr ( – ) Återbetalning ( + ) Skuld (Texten till höger om beloppet ska inte finnas)
(Texten som gäller är den text som finns under beloppet, se bifogad bild)
( – ) Skuld Faktura (kvartalsfaktura) Februari 2023 delas ut i fastigheters brevlåda 24-26 Februari
( + ) Återbetalning sker via avdrag på kvartals fakturor under 2023

Så här ska det vara
Fastigheter som har fått fakturor att betala har ett minustecken framför beloppet (Skuld)
Exempel:
– 1 378.1986766 kr
( – ) Skuld Faktura (kvartalsfaktura) Februari 2023 delas ut i fastigheters brevlåda 24-26 Februari

Fastigheter som inte har fått fakturor har inget tecken framför beloppet (Återbetalning)
Exempel:
3 158.7487273 kr
( + ) Återbetalning sker via avdrag på kvartals fakturor under 2023

( Antal decimaler i slutredovisningsprotokoll 2022 beror på att det inte gick att ta bort decimaler i det kopplade dokumentet där siffrorna kommer från ett Excel dokument med många decimaler )


B
Förtydligande…
Slutredovisningen för 2022 har avläsnings uppgifter från både de Gamla mätarna med Gammalt avläsnings systen och Nya mätarna med Nytt avläsnings system.

Bytet av mätare skedde under en lång period under September till Oktober 2022 och av den anledningen är texten i slutredovisningen enligt följande:

Förbrukning Gamalt avläsningssystem
(Förbrukning avläst vid mätarbyten som skett under perioden September till Oktober)

Förbrukning Nytt avläsningssystem
(Alla Nya mätare börjar på avläsningssiffra 0 och Slutavläsning genomförd 30 December 2022).

Årsförbrukning för Fastigheter
Årsförbrukning = Gammalt avläsnings system + Nytt avläsnings system

☆ I samband med mätarbytet skedde har fastighetens gamla mätares förbrukning blivit avlästa den dag
som mätare byttes ut mot ny mätare.

☆ Samtliga Nya mätare börjar från avläsnings siffran 0 i förbrukning.

☆ Alla avläsningar för Fastigheter gäller för 12 månader under 2022, delar av perioden med Gamla mätare och delar av perioden med Ny mätare.

Mvh
Jonas Lind

Krogtäppans samfällighetsförening
Mvh
Jonas Lind
Värmeansvarig

Krogtäppans samfällighetsförening

Förtydligande av slutredovisningen

Informationen om tecken (+ och -) på redovisningen som nyligen delades ut har blivit fel. Du som inte fått någon faktura tillsammans med redovisningen har förbrukat mindre och kommer att få ett avdrag på din kommande faktura.

Informationsträff för nyinflyttade

Informationsträff för nyinflyttade

Vi vill gärna träffa er som är nyinflyttade för att berätta lite om Krogtäppan och vår samfällighetsförening.

För en tid sedan fick ni en inbjudan i brevlådan till vår informationsträff den 22 februari kl 19-20 i styrelselokalen på Krogtäppan 80A. 

Fyll gärna i talongen som ni fick med inbjudan och lämna den i styrelsens brevlåda på Krogtäppan 80A senast 19 februari, så vi vet hur många det är som kommer.

Har du inte fått någon inbjudan men vill delta, så är du självklart välkommen. Meddela gärna oss då via mail styrelsen@krogtappan.se eller lägg en lapp i brevlådan.

Vi bjuder på fika!

Hoppas vi ses,

Styrelsen

Meddelande från valberedningen


Vi behöver minst en, kanske två nya personer till Samfällighetens styrelse. Vill du vara med och bidra till fortsatt trivsel i vårt område, eller känner du någon på Krogtäppan som är intresserad?
Vill du veta mer om vad det innebär så kontakta mig som ingår i valberedningen, genom mejl: ase.akesson@icloud.com

Trädfällning bakom hus 1-45

Vi kommer att påbörja fällning av träd bakom husen inom kort. Efter kontroll av en del träd som påverkats av tidigare snöoväder, har vi sett att det finns en hel del dåliga träd bakom husen. Vi prioriterar därför om lite och tar detta område nu och tar även ner träd som blivit för höga och riskerar att falla över fastigheterna om de faller eller bryts.
Samfällighetens träd är de som står mellan de blå markeringarna på träden och fastigheterna. Dem utanför är kommunens ansvar.

Sista dag att lämna in motion till stämman är 31 januari

Som medlem i Krogtäppans samfällighetsförening kan man skriva en motion till stämman. För att den ska kunna tas upp måste du lämna in din motion senast den 31 januari. Motionen ska vara underskriven och lämnas i föreningens brevlåda Krogtäppan 80A senast 31 januari. Motionen ska handla om något som samfälligheten har ansvar för och som samfälligheten har möjlighet att göra något åt.

2023 års längombud

Nu finns 2023 års längombud uppdaterat under längor/längombud här på hemsidan. Kolla så att det är rätt fastighet som är längombud i ditt område, och om din fastighet är med på listan men detta är fel, kolla med dina grannar vem som är på tur och kontakta oss via mejl så rättar vi till det.

Överlever julgranen nyår ?

Dags att slänga ut granen? I år (eller egentligen nästa år) ser det ut som att vi får någon som tar hand om riset genom att flisa det, och att vi i bästa fall får vi även betalt för riset. Det innebär att vi den här julen kan lägga våra barrande granar i rishögen borta vid vändplanen högst upp på Krogtäppan. Viktigt är att lägga granen med den tjocka delen av stammen ut mot vägen, så att flismaskinen kan ta hand om den.

Information !

Till alla fastigheter på Krogtäppan.

Vattenfall skickar nu ut normala temperaturer på varmvatten och värme.

Normal temperatur på värme och varmvatten i fastigheter på Krogtäppan beräknas till kl. 23.00.

Mvh
God Jul & Gott Nytt År

Jonas Lind
Värmeansvarig
Krogtäppans samfällighetsförening

Information

Information till Krogtäppans samtliga fastigheter !

Driftstörningar för värme och varmvatten från Vattenfall Ab.

Driftstörningarna började kl. 16.50 och Vattenfalls information är att arbete pågår.
Driftstörning gäller för området Tungelsta till Gustavsberg Haninge-, Tyresö-, Nacka-, Huddinge- och Värmdö kommun.

Det finns inget besked från Vattenfall om när värme och varmvatten åter kan levereras.

Mvh

Jonas Lind
Värmeansvarig
Krogtäppans samfällighetsförening