Hej och välkommen till vårens städdag lördagen den 4 maj!

Ni samlas med ert längombud kl.10 och går igenom vad som ska göras i ert område under städdagen. (Här står vem som är ert längombud i år)

I förråden finns plastsäckar och lövkorgar. Det finns även redskap att låna. Tänk på att lämna tillbaka redskapen så fort du är klar då det ofta är kö till dem.

6st containers kommer finnas utställda i området i år.

OBS! Det får endast slängas trädgårdsavfall i containrarna. Om det finns plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall får vi betala en högre tippavgift.

Det som är generellt för alla områden att göra:
· Rensa rabatter och grusgångar
· Rensa sanden på lekplatserna och gräv om sandlådorna
· Tvätta lekredskapen på lekplatserna
· Rensa brunnar från löv och pinnar. Skopa finns i förrådet.
· Klipp bort torra grenar och sly.
· Kratta bort grenar från våra gräsytor för att underlätta kommande gräsklippning.
· Olja in bänkar, plank och bord vid behov
· Snygga till häckar. Se till att buskar/häckar inte skymmer sikten vid gång/bilvägarna.

Passa också på att ha trevligt på städdagen och umgås med dina grannar.
Har ni grannar som är nyinflyttade, så kan det vara trevligt att visa dem hur det fungerar i ert städområde.
Kan du inte vara med på lördagen, gå gärna ut och städa före städdagen.

Categories: Nyheter