Imorgon lördag 4/5 kl.10 är det dags för årets vårstädning! En uppskattad dag där vi tillsammans gör det fint i vår fina samfällighet samt får tillfälle att umgås och äta lite gott tillsammans.

Sju stycken containrar är nu på plats och placering av dessa kan ses på kartan nedan.
Det är även utplacerat två stora jordhögar avsedda att användas till markförbättring på samfälld mark under städdagen. Även dessa är utmarkerade på bilden.

På förekommen anledning vill vi även påminna om att det är absolut förbjudet att lägga annat än trädgårdsavfall (organiskt material) i containrarna. Vi har tyvärr redan fått rensa ut plastavfall nu på morgonen.

Vi ses imorgon!

Categories: Nyheter