Arbetet med att sopa och blåsa fram grus från grönytor har påbörjats.
Vi har väldigt mycket grus där snöhögarna har legat men även mycket grus runt om i området.
Det kommer köras en grovkörning nu innan påsk, och upptagning på gångbanor och körbanor påbörjas efter påsk. Finsopning görs sedan efter vårstädningen.

Hjälp gärna till att sopa ut grus från gräsmattor m.m. utan att skapa grushögar.
Maskinerna klarar inte att ta upp gruset om det är stora högar.

Vi i styrelsen vill samtidigt passa på att önska Glad Påsk till alla medlemmar!

Categories: Nyheter