Ny värmemätare

Manual på engelska för ny värmemätare på Krogtäppan.

Modell: Hydrosonis ULC Ultraheat

Snabb Instruktioner delvis översatt till svenska för ny värmemätare på Krogtäppan.

https://bmeters.se/itemno/22255

https://krogtappan.se/wp-content/uploads/2022/09/
https://krogtappan.se/wp-content/uploads/2022/09/

https://bmeters.se/itemno/22255

Målning av parkeringsrutor vid G3 och 4

måndag den 19/9 kommer parkeringsrutorna framför hus 72 och 74 att målas om. Detta eftersom de målades fel efter asfalteringen. 

För att jobbet ska kunna utföras måste parekringsrutorna vara helt tomma från kl 08.00 den 19/9, tills entreprenören är klar.

Det kommer att placeras ut skyltar under helgen som påminnelse , men hjälp gärna till att påminna dina grannar och gäster om de inte sett informationen.

Meddelande till samtliga fastigheter


Meddelande till samtliga fastigheter på Krogtäppan
Byte av värmemätare och vattenmätare på Krogtäppans samfällighetsförening


Med start 5 september 2022 påbörjas bytet av värmemätare och kallvattenmätare.
Bytet av mätarna kommer att ske under dagtid på vardagar, måndag – fredag.
Leverantören B-meters Nordic AB kommer att lämna information i brevlådorna
ca 1 vecka innan bytet av mätare ska genomföras i fastigheten.
Kontrollera noggrant i brevlådorna varige dag om ni har fått ett meddelande med datum och tid för mätarbyte.
Mätarbytet utförs av Bröderna Petterssons Rörservice, Arne och Tommy Pettersson.

Leverantören börjar byta mätare på krogtäppan 1 och fortsätter på udda nummer, dvs 1, 3, 5, 7, 9, 10…191,193, 195. Därefter påbörjas mätarbyte på jämna nummer på krogtäppan enligt leverantörens information som delas ut i brevlådorna.
På informationen som delas ut i brevlådorna kommer det att finnas kontaktuppgifter till leverantören B-meters.
Efter bytet av mätare lägger VVS entreprenören de gamla mätarna utanför ert hus på på fastighetens tomt. Mätarna kommer under eftermiddag/kväll alternativt dagen efter att samlas ihop och hämtas av leverantören B-meters och överlämnas till Krogtäppans samfällighet. (Det är viktigt att samtliga mätare samlas in)

Leverantören B-meter sköter all planering och utdelning av information som gäller för vilken dag mätarbytet kommer att ske.
Det är bra om grannar kan samarbeta och hjälpa varandra med nycklar eller att öppna och släppa in leverantören B-meter AB så att de kan byta ut mätarna om ni inte kan vara hemma.
Om ingen släpper in mätarmontören från B-meter på utsatt tid ökar kostnaderna för mätarbytet för samfälligheten.

Det är viktigt att ni som fastighetsägare är hjälpsamma genom att plocka
undan framför, ovanför, under och på sidorna runt värmemätare och vattenmätare senast dagen innan mätarbytet. Eventuella hinder måste vara demonterade och bortplockade. Detta för att leverantören utan problem kan komma åt att byta till nya värmemätare och kallvattenmätare den dagen som leverantören har meddelat att de kommer att genomföra mätarbytet.

Värmemätare och vattenmätare sitter monterad på olika platser i husen beroende på hustyp. Placeringen är i varmgarage, varmförråd eller i tvättstugan, alla i närhet av husets värmecentral.

Tack för att ni hjälper till och underlätta bytet av varmvattenmätare och kallvattenmätare genom att plocka undan runt mätarna.

Frågor
Har ni eventuella frågor är ni välkomna att ringa B Meters Nordic AB
tel. 08- 722 22 02 mellan kl. 08:00-10:00.

Med vänlig hälsning    
Jonas Lind/Styrelsen

Krogtäppans samfällighetsförening

Moms för samfällighetsföreningar

Krogtäppans samfällighetsförening kommer från den 1 juli att påföras skyldighet att betala mervärdesskatt (moms). Det innebär att din nästa faktura, augustifakturan, har en ny post med 25% moms. Moms-skyldigheten ligger på den avgift som vi boende betalar till föreningen. Samtidigt har föreningen rätten att dra av från sina kostnader den moms vi betalar till våra leverantörer.

Därför blir skillnaden inte så stor mellan tidigare fakturerad avgift och kommande avgift. Vår bedömning är att det blir en ökning på 37 kr per månad när vi först minskar nuvarande avgift och därefter lägger på moms.

Pga denna förändring har augustifakturan tyvärr blivit försenad men kommer att delas i helgen 27-28/8.

Information kring införande av mervärdesskatt för Samfällighetsföreningar

Skatteverket har utifrån EU-direktiv beslutat att införa mervärdesskatt för samfällighetsföreningar i Sverige. Beslutet gäller retroaktivt från början av år 2022. Krogtäppan har hos Skatteverket ansökt om att påbörja sin mervärdesskatteskyldighet från och med 1 juli 2022. Detta för att slippa genomföra förändringar i redan utskickade fakturor till samfällighetens medlemmar.

Skatteverket har nu beviljat Krogtäppan samfällighetsförening att påbörja mervärdesskatteuttaget från och med 1 juli 2022.

Detta innebär att den faktura som ni som medlem i föreningen kommer att få under augusti skattebeläggs med 25 % mervärdesskatt.

Vad innebär det för medlemmens kostnad

På den faktura som ni erhåller i augusti kommer ett pålägg, mervärdesskatt, på 25 %.

Effekten blir dock marginell eftersom vi på föreningens kostnader kan göra avdrag för den ingående mervärdesskatten, vilket innebär att vi kan sänka den av er beslutade avgiften på årsmötet. Föreningar har emellertid vissa kostnader som inte har någon ingående mervärdesskatt, vilket innebär att för dessa kostnader blir det en viss fördyring.

Vatten-värme:

Här blir det 25 % påslag, men hela mervärdesskatten som ligger på våra ingående fakturor är avdragsgill, varför kostnaden för er som medlem blir oförändrad.

På papperet ser det ut som ni får betala 25 % mer, men samtidigt har er kostnad minskat med 20%, så därför blir det samma kostnad som tidigare för vatten och värme.

Samfällighetskostnaden:

Även här blir det ett påslag på 25 %. Den största delen av våra kostnader har en ingående mervärdesskatt som blir avdragsgill. Men som nämnts har vi vissa kostnader som inte är mervärdesskattepliktiga och därför finns där ingen mervärdesskatt att dra av. Detta innebär tyvärr att det blir en viss kostnadsökning för föreningens medlemmar. Just nu beräknar vi ökningen till ca 37 kronor/månaden.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna maila till styrelsen på styrelsen@krogtappan.se för ytterligare information.

Nu bygger vi bouleplan

Nu börjar vi arbetet med L10 och 16

Från den här veckan (33) påbörjas arbetet med att ta ner lekutrustningen och istället anlägga en bouleplan och gräsyta på L10. Vi kommer även att fixa till L16 där  lekutrustningen redan är nedplockad. På den ytan lägger vi grus, och låter bänkarna vara  kvar oförändrat.

Arbetet kommer att utföras av RA Trädgård och Markservice.

Nytt avtal för bredband och tv

Det nya avtalet med Tele2 (fd Comhem) gäller från den 1 juli 2022. För tv tjänsten är det oförändrat, och för bredband får vi nu tillgång till Bredband 250. För att få tillgång till den nya hastigheten måste du själv kontakta Tele2 på telefon 90 222 eller genom att logga in på deras hemsida med BankID.

Har du ett avtal med Tele2 om högre hastighet än vårt tidigare gruppavtal som du nu betalar för, behöver du avsluta och ändra det själv, detta sker inte automatiskt.

Inloggad Tele2

Blomlådorna och gräset.

Nu har Inger planterat fina blommor längs infarten. Tänk lite extra på att köra trimmer kring lådorna så vi håller det snyggt och prydligt.

Är du osäker på hur gräsklippningen fungerar i ditt område, kontakta ditt längombud. Som det är nu med ömsom sol och ömsom regn behöver gräset klippas varje vecka.

Program Krogtäppan 40 år

Krogtäppan 40 år- snart är det dax

Här kommer lite mer utförligt program för Lördagen den 18 juni. 

Det finns plats på grusplanen och på gräsmattan utanför grusplanen där man sätter upp sina stolar/bord/filtar- beroende på vad man vill sitta på under dagen. Tårtan och maten kommer att dukas upp i tälten på grusplanen.

Har du glömt att anmäla dig, eller har fått förhinder så meddela oss det snarast.

Välkomna
Åsa, Åse, Ann-Sofi och Gitta


Gräsklippning

Gräsklippning och nya rutiner för drivmedel.

Nu är det hög tid att klippa gräset en första gång. Klipparna finns i förråden och vi har även en ny klippare i UC2 i år. Det är lite olika hur det fungerar i de olika delarna av området, i de flesta längorna går klippningen från hus till hus och i några har man valt att längombudet klipper hela säsongen. Är du osäker vad som gäller, kolla med ditt längombud som också har fått koden till förråden.

 Nytt för i år är att vi nu har gått över på akrylatbensin och det finns plastdunkar att fylla på klipparna med i respektive förråd. Men hör gärna av er till styrelsen när ni fyller på det sista.
Vi kommer också att prova med att inte klippa slänten vid lekplats 17 och omvandla den till ängsmark, eftersom det området är svårt att klippa. Det tar några år att skapa en äng på riktigt så vi börja med att lägga lite ängsfrö och låta bli att klippa med gräsklippare.

Meddelande

Meddelande till samtliga fastigheter på Krogtäppan

Byte av värmemätare och vattenmätare på Krogtäppans samfällighetsförening. Under perioden Maj 2022 och Juni 2022 kommer samtliga värmemätare och kallvattenmätare bytas ut i alla Krogtäppans fastigheter. Bytet av mätarna kommer att ske under dagtid på vardagar, måndag – fredag.

Leverantören B-meter kommer att lämna information i brevlådorna om när byte av mätare ska genomföras.
Kontrollera nogrant i brevlådorna varige dag om ni har fått ett meddelande med datum och tid för mätarbyte.

Leverantören B-meter sköter all planering och utdelning av information som gäller vilken dag mätarbytet kommer att ske.

Det är viktigt att ni som fastighetsägare är hjälpsamma genom att plocka undan framför och på sidorna runt värmemätare och vattenmätare. Detta för att leverantören utan problem kan komma åt att byta till nya värmemätare och kallvattenmätare den dagen som leverantören har meddelat att de kommer att genomföra mätarbytet.

Frågor kan mejlas till: styrelsen@krogtappan.se

Mvh

STYRELSEN
Jonas Lind Krogtäppans samfällighetsförening E-mail: styrelsen@krogtappan.se